3 συμβάσεις έργου στο ΚΕΘΙ (κοινωνικές/ανθρωπιστικές σπουδές)

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνολικά τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ :5174893  Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20114-2020»

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Πηγή : https://www.kethi.gr/nea/yparithm-12022-mis-5174893-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos

Προκήρυξη : https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/2022-07/1-2022%20%CE%9A%CE%A9%CE%94.%205174893%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A7%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf_911%CE%9F%CE%9F%CE%A19%CE%96-%CE%97%CE%9B5.pdf