Υποδιευθυντής Καταστήματος – METRO Cash & Carry στην Αττική

Οι αρμοδιότητες σας
 • Διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του καταστήματος
 • Παρακολούθηση των πωλήσεων και ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των εταιρικών στόχων 
 • Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, συμβάλλοντας στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές
 • Διαχείριση και συντονισμός των καθημερινών λειτουργιών του καταστήματος (παραγγελίες, παραλαβές, διαθεσιμότητα κα) και των εργασιών ροής, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας
 • Συντονισμός  και εκπαίδευση της ομάδας των συνεργατών , με στόχο την  μέγιστη ανάπτυξη τους
 • Επιμέλεια της γενικότερης εικόνας του καταστήματος και διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας
Το προφίλ σας
 • Ιδανικά σπουδές ΑΤΕΙ/ ΑΕΙ στα Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στο κλάδο του λιανεμπορίου
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων & επίτευξης στόχων
 • Απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση ομάδας
 • Καλή γνώση χειρισμού H/Y & αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
Η εταιρεία προσφέρει
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές 
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης
 
Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν πάθος και ενθουσιασμό για το χώρο των πωλήσεων!
 
Κωδικό θέσης MNG81