Πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Χαλκοκονδύλη 30) Ν. Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση πενήντα οκτώ (58 ) συνολικά θέσεων προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότερα:

Α.΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Τριάντα επτά (37) θέσεις.
Ειδικότητα Απασχόλησης: Πληροφορικής Π.Ε.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι μία (21) θέσεις.
Ειδικότητα Απασχόλησης: Πληροφορικής Τ.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκίνησε στις 18 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και  και ολοκληρώνεται στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΗ Α.Ε.

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης https://hiringnow.dei.gr

Περισότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα κατανομής θέσεων, αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα θα βρείτε εδώ και εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2021/proslhpsh-ekaton-e3hnta-ennea-169-atomwn-me-symbaseis-ergasias-i/