Σύμβουλος – Μελετητής για Διαχειριστικά Συστήματα

Η Alpha Plan Consultants αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σύμβουλος-Μελετητής για διαχειριστικά συστήματα

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 κτλ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Καθήκοντα:

 • Συγγραφή μελετών ISO με σκοπό την πιστοποίηση των πελατών της εταιρίας
 • Υποστήριξη πελατών στην ετήσια εφαρμογή των συστημάτων τους
 • Προετοιμασία φακέλου και εγγράφων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης
 • Επικοινωνία και παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους φορείς έκδοσης πιστοποιητικών
 • Παρακολούθηση στις αλλαγές των διεθνών & ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Γνώση προτύπων ISO
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (Οικονομολόγος/Ασφάλεια Πληροφοριών/Γεωπόνος/Μηχανολόγος κτλ.)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες

Παροχές:

 • Απολαβές πλήρους απασχόλησης και bonus
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82—%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1422/61A9F898-0A43-E1CB-B402-2E826D4E1CDD