Ημερίδα: «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς-PSmart»

Ο Διευθυντής και τα µέλη του ερευνητικού εργαστηρίου «Τεχνολογίες Προστασίας της
Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες – PrivaSI Lab»
του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων
του έργου «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση
της υλικής πολιτισμικής κληρονοµιάς-PSmart» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου 2014–2020», την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, στις 10:00π.µ στην αίθουσα Συγκλήτου, στο Λόφο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.


Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία µιας ολοκληρωμένης γραµµής παραγωγής για το
σχεδιασμό, την κατασκευή και την παραμετροποίηση ασφαλών έξυπνων δικτυακών συσκευών, µε στόχο την προστασία των εκθεμάτων που φυλάσσονται στους πολιτιστικούς οργανισμούς από περιβαλλοντικές απειλές. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή στο Μουσείο — Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου.

Κατά την ημερίδα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα µέλη
της ομάδας έργου ενώ στη συνέχεια θα διοργανωθεί διαγωνισμός (Bootcamp) µε στόχο τη συλλογή και καταγραφή ιδεών από τους/τις συµµετέχοντες/ουσες για δράσεις που θα µπορούσαν να αποτελέσουν επέκταση του παρόντος έργου ή/και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του. Στο bootcamp μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες, startups, φοιτητές/τριες, µαθητές/τριες καθώς και καθένας/καθεµία (µεµονωµένα ή σε οµάδα) ενδιαφερόµενος/η από τον χώρο του πολιτισµού ή της Πληροφορικής.

Περισσότερες Πληροφορίες για την ηµερίδα και τον διαγωνισµό:
https://crowdhackathon.com/psmart/
Για να λάβετε µέρος στον διαγωνισμό ακολουθήστε το παρακάτω link:
https://www.crowdhackathon.com/psmart/apply/
Δηλώσεις Συµµετοχής µέχρι 20 Ιουλίου 2022