Προκήρυξη νέων θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και του Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 08/07/2022 μέχρι και 02/09/2022.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 02/09/22