Διοικητικός Υπάλληλος/Βοηθός Συντονιστή – Κοινωνικό ΕΚΑΒ Λάρισας

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καλλίστη και Νεφέλη», που υλοποιείται με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών» , αναζητά συνεργάτη/ρια για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λάρισα την ειδικότητα : 1) Διοικητικός Υπάλληλος/Βοηθός Συντονιστής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: kinonikoekav.progr@gmail.com μέχρι την 20η Ιουλίου 2022.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΙΕΚ /Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου.
Συναφή προϋπηρεσία σε θέση διοικητικής υποστήριξης τουλάχιστον 3 ετών.
Άριστη γνώση αγγλικών.
Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.
Συνεκτιμώμενα προσόντα

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
Εμπειρία εθελοντική απασχόλησης.
Καθήκοντα

• Γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστή της Δομής, στον οποίο αναφέρεται.

• Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.

• Καταγραφή των νεοεισερχομένων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.

• Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.

• Επιμέλεια της διαχείρισης υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δομής.

• Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).

• Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.

• Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

• Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή της Δομής.

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b2-%ce%bb%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b1-81-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%85-2/