Καθημερινή ενημέρωση Τρίτη 12/07/2022

MEAL Technical Advisor (TA) – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για περιβαλλοντολόγους – Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

2 θέσεις στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστήμων & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Αγία Παρασκευή Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο τη στατιστική ανάλυση δεδομένων φυσικοχημικών παραμέτρων του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας – Αγία Παρασκευή Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Retrofitting Existing Fluidized Bed Power Plants for Waste-Derived Fuels and CO2 Capture» – «REBECCA» @ EKETA/ΙΔΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Δύο (2) έμμισθες θέσεις στο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.:«Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» Ακαδ. Έτους 2022-2023

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «TIM2-HIW»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

 

Άλλες ενημερώσεις

 

Έναρξη του Ludovika Fellowship Programme από το University of Public Service

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.