ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360: Εκπαιδευτικός στην Ειδικότητα Τέχνη Φωτογραφίας

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικό με εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων για την ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας».
 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. / Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών / Διπλωματούχος ΙΕΚ ειδικότητας «Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας» /«Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας» με πενταετή προϋπηρεσία
  • Εκπαιδευτική εμπειρία σε διδασκαλία

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
  • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ (θα συνεκτιμηθεί)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%8222/1DC7298E-46EF-7261-FFDB-A3955643624B