Πρόσκληση σε Webinar Ενημέρωσης για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) που διοργανώνει

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, 

τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα: 6 μ.μ.

Θα είναι τιμή μας να παρακολουθήσετε το Webinar, στο οποίο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματός μας, των κατευθύνσεων που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτήτριες/τές, θα επιλυθούν απορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών, τις αιτήσεις στο πρόγραμμα ΝΑΥΤΙΛΟΣ και θα ακουστούν εντυπώσεις από αποφοίτους μας.

Εν συνεχεία, θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου, καθώς και τις/τους κυρίες/ους εισηγήτριες/τές.

6 μ.μ.:    Χαιρετισμός και Γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα από τον Διευθυντή του ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

Μπεκιάρης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.10 μ.μ.:        Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.20 μ.μ.:        Χαιρετισμός και Παρουσίαση της Κατεύθυνσης: Οργάνωση και Διοίκηση

Γλαβέλη Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.30 μ.μ.:        Χαιρετισμός και Παρουσίαση της Κατεύθυνσης: Λειτουργίες και Καινοτομία

Κούτσικος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.40 μ.μ.:        Χαιρετισμός και Παρουσίαση της Κατεύθυνσης: Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ζούντα Στέλλα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.50 μ.μ.:        Χαιρετισμός και Παρουσίαση της διαδικασίας αιτήσεων, εγγραφών, φοίτησης

Κουρασάνη Ηρώ, Διοικητικός Υπάλληλος στη Γραμματεία του ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

7 μ.μ.:             Χαιρετισμός και απόψεις αποφοίτων/φοιτητών του Προγράμματος

7.10 μ.μ.:        Συζήτηση

Για τη σύνδεση μέσω zoom τη μέρα του σεμιναρίου θα πρέπει να εισέλθετε με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο), προκειμένου να διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία της συνεδρίας.

Ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στη συνεδρία ZOOM είναι ο ακόλουθος:

https://aegean-gr.zoom.us/j/94552834131

Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσή σας μέσω zoom στον παραπάνω σύνδεσμο, μισή ώρα νωρίτερα (5.30 μ.μ.), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε θερμά όπως καλέσετε στο τηλέφωνο: 2271035122, Ηρώ Κουρασάνη, Γραμματεία Π.Μ.Σ. – ΜΒΑ, Μιχάλων 8, Χίος, Τ.Κ. 82131