Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Νέο Ηράκλειο – όμιλος Master

Ο όμιλος Master διευρύνει το ανθρώπινο δυναμικό του και αναζητά Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης με απογευματινό ωράριο 13:00- 21:00 για τη MASTER στον δήμο Νέου Ηρακλείου.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση εργασίας
 • Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο – επικοινωνίες
 • Εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Word, Excel, PowerPoint)
 • Αγγλικά (πολύ καλό επίπεδο)
 • Δυνατότητα ευελιξίας ως προς το ωράριο απασχόλησης
 • Απογευματινό ωράριο 13:00- 21:00

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Οργανωτικότητα
 • Διαχείριση παράλληλων εργασιών
 • Ανταπόκριση σε αυστηρά deadlines
 • Πνεύμα ομαδικότητας

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας
 • Καταχωρίσεις δεδομένων
 • Διαμόρφωση και οργάνωση εγγράφων και αρχείων
 • Σύνταξη και επιμέλεια κειμένων και παρουσιάσεων
 • Απλή έκδοση αποδείξεων
 • Υποδοχή και διαχείριση επισκεπτών

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82—%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD—%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7522/CDD166A0-B1EA-313F-117A-808F52E8328A