Θέσεις εργασίας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού

–> (Έως 14 Ιουλίου) Θέσεις εργασίας που αφορούν απόφοιτους του τμήματος του πανεπιστημίου Αιγαίου “Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ή συναφούς αντικειμένου)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 14 Ιουλίου) Ένας/ Μία (1) Εξωτερικός/η Συνεργάτης / Εμπειρογνώμονας για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Παιχνιδιών Εικονικής και Μικτής Πραγματικότητας για την προώθηση του πολιτισμού

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 14 Ιουλίου) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός νέου κλάδου πρωτογενούς παραγωγής υπό το πρίσμα της μεταλιγνιτικής εποχής: Καλλιέργεια της καραβίδας γλυκού νερού (Astacus spp.) στη Δυτική Μακεδονία

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 12 Ιουλίου στις 14:00) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 15 Ιουλίου) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη/ιδα, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ JOB CRAFTING ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΕΡΓΕΙΑ: ΠΩΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥΣ-HEAR»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 15 Ιουλίου) Research Assistant for Research on Crowdwork in the EU – Rotterdam – Netherlands

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 8 Ιουλίου) Junior Researcher – Amsterdam – Netherlands

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

–> (Έως 18 Ιουλίου στις 15:00) Ένας εξωτερικός συνεργάτης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα εργαστεί για το έργο με Κ.Ε. 15201 για το «ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management”».

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.