ΑΣΕΠ: 217 προσλήψεις σε 20 δήμους της χώρας

Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ετοιμάζονται να ενισχύσουν τις υπηρεσίες τους και να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους 20 δήμοι σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις αναμένεται να προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Λίστα με τις ειδικότητες :

 • ΠΕ. Αρχιτέκτονες
 • ΠΕ. Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ. Νομικοί
 • ΠΕ. Φιλόλογοι
 • ΠΕ. Δάσκαλοι
 • ΠΕ. Νηπιαγωγοί
 • ΠΕ. Παιδαγωγοί
 • ΠΕ. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • ΤΕ. Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΠΕ Εικαστικοί
 • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΤΕ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ. Διοικητικό Προσωπικό  (Γραμματείς)
 • ΤΕ. Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό (Λογιστές)
 • ΤΕ. Νοσηλευτές
 • ΔΕ. Μάγειροι
 • ΔΕ. Βοηθοί Μαγείρων
 • ΔΕ. Λαντζιέρηδες
 • ΔΕ. Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ. Υδραυλικοί
 • ΔΕ. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Grader)
 • ΔΕ. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΕ. Χειριστές Καλαθοφόρων Μηχανημάτων
 • ΔΕ. Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα
 • ΔΕ. Οδηγοί Γ΄ κατηγορίας (με ταχογράφο)
 • ΔΕ. Οδηγοί Γ΄ κατηγορίας
 • ΔΕ. Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα )
 • ΔΕ. Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • ΔΕ. Χειριστές Μηχανημάτων
 • ΔΕ. Τεχνίτες
 • ΥΕ. Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ. Εργάτες Πυρασφάλειας
 • ΥΕ. Εργάτες Ύδρευσης
 • ΥΕ. Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • ΥΕ. Εργάτες Καθαριότητας
 • ΥΕ. Καθαρίστριες

Δείτε την λίστα με τους νέους διαγωνισμούς. Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πηγή : https://workenter.gr/prokirixeis/asep-217-proslipseis-se-20-dimous-tis-choras/