Υποτροφίες Blue Scholarship Awards από τη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του ΠΑ.ΠΕΙ.

Η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την έναρξη των Blue Scholarship Awards, τις υποτροφίες δηλαδή «Υποστήριξης εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών και ανάδειξης της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας»

Στόχος της Προκήρυξης είναι:

Α. η υποστήριξη με το ποσόν των 9.000€ εκάστη έως 2 Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) και έως 2 Μεταδιδακτόρων (ΥΜ) ερευνητών όλων των ΑΕΙ της χώρας και των ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με έμφαση στην Ναυτιλία. (ελληνικά ή αγγλικά). Προβλέπεται επίσης η επιπλέον χρηματοδότηση έως 1000€ ανά άτομο στην περίπτωση δημοσιεύσεως σε επιστημονικό περιοδικό κύρους ενταγμένου στη βάση Scopus και ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε περιοδικού.

Β. η υποστήριξη και βράβευση με 2000€ εκάστη έως 7 Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) όλων των ΑΕΙ της χώρας και των ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με έμφαση στην Ναυτιλία.(ελληνικά ή αγγλικά)

Το σύνολο της δράσης αυτής έχει σχεδιαστεί από τη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς μαζί με τη βιομηχανία που απευθύνεται και για όφελος τόσο της θεωρητικής ακαδημαϊκής έρευνας όσο και της εφαρμοσιμότητας της στην γαλάζια οικονομία. Ενδεικτικές περιοχές έρευνας μπορεί να είναι ναυτιλία ή εφοδιαστική αλυσίδα ή λιμάνια ή υποστηρικτική και ναυπηγική βιομηχανία ή κρουαζιέρα σε θέματα διοίκησης ή οικονομίας ή περιβάλλοντος ή τεχνολογίας ή θεσμικού πλαισίου ή δικαίου ή ποσοτικών μεθόδων.

Ενώ όλα τα θέματα, διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας καθώς και οι διπλωματικές εργασίες θα αφορούν τη γαλάζια οικονομία με έμφαση στη Ναυτιλία θα εξεταστούν ιδιαίτερα και θα βραβευτούν ξεχωριστά δύο διπλωματικές εργασίες που θα αφορούν:

  • Η μεν πρώτη Διπλωματική Εργασία που θα σχετίζεται με τη Γαλάζια Οικονομία και τη σχέση της με την επικοινωνία ή τη διαφήμιση (Επώνυμο Βραβείο προς τιμήν του εκλιπόντος δημοσιογράφου Βαγγέλη Μαυραγάνη)
  • Η δε δεύτερη Διπλωματική Εργασία που θα σχετίζεται με τη Γαλάζια Οικονομία και τη σχέση της με τις επιχειρήσεις και το ναυτιλιακό cluster με την ευγενική χορηγία του ΕΒΕΠ (Επώνυμο Βραβείο ΕΒΕΠ)

Υποψήφιοι μπορεί να είναι νυν Υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλα τα ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού υπό κάποιες προϋποθέσεις (πχ να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι) που περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Η επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από γνωστούς ακαδημαϊκούς και αναγνωρισμένους επαγγελματίες της ναυτιλιακής αγοράς όπως αναφέρονται εδώ.

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση άξιων ερευνητών και ερευνητριών, καθώς και την βράβευση μεταπτυχιακών φοιτητών για την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργατικότητας  και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • 10-06-2022 Έναρξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΚΑΙ Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών φοιτητών
  • 31-07-2022 Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
  • 31-08-2022 Επιλογή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
  • 31-08-2022 Λήξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  • 15-09-2022 Ανακοίνωση Επιλογής Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Βραβείων Δ.Ε. Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία αριστείας Blue Awards 2022, καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/ypotrofies-blue-scholarship-awards-apo-th-sxolh-naytilias-kai-bi/