Υπεύθυνος Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Παραρτήματος

Kέντρο εκπαίδευσης ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Παραρτήματος (Νομός Αττικής)

Καθήκοντα θέσης:

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του ΚΔΒΜ σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας
 • Ανάληψη του πλάνου ανάπτυξης του ΚΔΒΜ
 • Συμβολή στις ενέργειες προώθησης σε στενή συνεργασία με το τμήμα Marketing
 • Έρευνα ανταγωνισμού και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών
 • Υπεύθυνος του τμήματος νέων σπουδαστών
 • Εστίαση στην υψηλή ποιότητα σπουδών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση κατά προτιμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικό φορέα
 • Προσήλωση στην επίτευξη των στόχων
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών εφαρμογών και της αγγλικής γλώσσας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9A%CE%94%CE%92%CE%9C-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%825/67CE51D9-CDA2-2E63-21D5-1E58CAC5CC8F