Στελέχη Εκπαιδευτικών Συμβούλων

Εταιρία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ζητά να προσλάβει

Στελέχη Εκπαιδευτικών Συμβούλων

Θέση:

 • Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών υποψήφιων σπουδαστών
 • Αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων & παρεχόμενων υπηρεσιών του εκπαιδευτικού φορέα σε υποψήφιους σπουδαστές με στόχο την επίτευξη εγγραφών τους
 • Τηλεφωνική ή διαπροσωπική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με υποψήφιους και υφιστάμενους σπουδαστές με στόχο την επίτευξη εγγραφών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε πωλήσεις και ειδικά στον κλάδο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΙΕΚ, κολλέγια)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση και χειρισμού εφαρμογών Η/Υ
 • Ηλικία από 23 έως 45 ετών

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 • Άριστος χειρισμός προφορικού και γραπτού λόγου
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των στόχων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ενδιαφέρον για σταδιοδρομία και εξέλιξη στον χώρο των πωλήσεων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%87%CE%B7-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD18/0D135FED-22C5-B456-7A33-AADAB1929AE7