Ειδικός Παιδαγωγός – Αθήνα – ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΕ

Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή αναζητεί ειδικό παιδαγωγό για απασχόληση στο Δημοτικό. 

 Απαραίτητα προσόντα: 

  • Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή
  • Άριστη κατάρτιση στην αξιολόγηση, την παρέμβαση και τη Συμβουλευτική στις Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. 

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Μεταπτυχιακές σπουδές 
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/10339