Υπεύθυνος Γραμματείας – Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα ΡευΜΑζήν

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα ΡευΜΑζήν αναζητά άτομο για τη θέση του Υπεύθυνου Γραμματείας.

 

Αντικείμενο εργασίας:

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

§ Γραμματειακή υποστήριξη

§ Συμβολή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων της Ομοσπονδίας

§ Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου

§ Διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεφωνικής γραμμής και των social media της Ομοσπονδίας

§ Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας

§ Σύνταξη επιστολών, σύνταξη και διακίνηση Δελτίου Τύπου

§ Γλωσσική επιμέλεια ποικίλων κειμενικών ειδών

§ Μετάφραση αγγλόφωνης αρθρογραφίας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

ü Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών

ü Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών

ü Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

ü Γνώση χρήσης του εργαλείου γραφιστικής Canva

ü Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, οργανωτικές και συνεργατικές δεξιότητες

ü Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

 

– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

 

Τι προσφέρει ο φορέας: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ώρες εργασίας: καθημερινές, 9:00-15:00.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο e-mail: reumazeinsecretariatgr@gmail.com με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση του Υπεύθυνου Γραμματείας».

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-100-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων: 15/07/2022