Τριάντα (30) έμμισθες θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ (MSCA COFUND FELLOWSHIPS) 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να υποβάλουν αίτηση για τριάντα (30) θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ONISILOS – Co-funding International, Interdisciplinary and Intersectoral research excellence at the University of Cyprus”.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατόπιν υποβολής ερευνητικής πρότασης η οποία θα τύχει επιστημονικής αξιολόγησης τουλάχιστον από δύο (2) έγκριτους επιστήμονες του χώρου. Οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο συγκεκριμένων διατομεακών και διεπιστημονικών κλάδων και θεμάτων που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα θα έχει την επιλογή να συμμετέχει και σε άλλες ερευνητικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αιτήσεις και Οδηγός για Υποψηφίους: https://lnkd.in/eRZTihWK

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/trianta-30-emmis8es-8eseis-gia-metadidaktorikoys-ereynhtes-sto-p/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2022.