Στέλεχος Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ Ηλιούπολης

Θέση Εργασίας: Στέλεχος Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ Ηλιούπολης στα πλαίσια επέκτασης των εργασιών του, δέχεται αιτήσεις για άμεση κάλυψη της θέσης του Στελέχους Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Οργανισμού (managerial θέση), για πλήρη απασχόληση στη Ηλιούπολη Αττικής.

Καθήκοντα: 

  • Προώθηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών δια ζώσης/online μέσω προσωπικών συναντήσεων με υποψήφιους σπουδαστές άνω των 18 ετών ή μαθητές κάτω των 18 ετών με τους γονείς τους.  
  • Ανάπτυξη και διαχείριση νέου και υφιστάμενου πελατολογίου. 
  • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με πελάτες. 
  • Έλεγχος, για εξέλιξη και πρόοδο υπαρχόντων σπουδαστών/μαθητών. 

   Προσόντα: 
 • Αποτελεσματικότητα στις διαπροσωπικές πωλήσεις. 
 • Εξαίρετες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  
 • Πάθος για πωλήσεις. 
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια λόγου. 
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ και Microsoft Office 

Θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν:

  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
  • Πορυπηρεσία ως υπεύθυνος στον κλάδο πωλήσεων.
  • Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα.
  • Συστατικές επιστολές.

   Ο Όμιλος προσφέρει ελκυστικούς όρους εργοδότησης: 
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών με ανταγωνιστικό μισθό. 
 • Δώρο Χριστουγέννων & Δώρο Πάσχα. 
 • Μακροχρόνια προοπτική συνεργασίας.
 • Μπόνους άμεσα συνδεδεμένο με την απόδοση. 
 • Φιλικό, ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον. 
 • Δωρεάν εκπαίδευση σε επιλεγμένα σεμινάρια/προγράμματα που προσφέρει ο Όμιλος. 

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/9262