Υπάλληλος Back Office Χρηματοπιστωτικού Τομέα – Αττική – Αctionline

Η Αctionline, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στηνΑθήνα, αναζητά για εργασία στον τραπεζικό τομέα.

Υπάλληλος Back Office Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Εμπειρία 1-2 έτη σε υποστηρικτικές εργασίες Τραπεζικού Τομέα:

 • Διεκπεραίωση αιτημάτων εξωδικαστικού συμβιβασμού για υπαγωγή σε ρύθμιση που σχετίζονται με ν.3869
 • Ανάγνωση συμβατικών εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και καταχώρηση σε τραπεζικά συστήματα
 • Υπολογισμός δόσεων και έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση:

 • Πολύ καλή γνώση MS Office Excel για σύνταξη ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών (reports)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Οικονομική (Χρηματοοικονομική -Τραπεζική)
 • Θετική (Μαθηματικό, Στατιστική)
 • Άμεση πρόσληψη
 • Πρωινή 8ωρη 5μέρη απασχόληση
 • Εργασία σε κεντρικές εγκαταστάσεις Τράπεζας
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη
 • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ στο κέντρο της Αθήνας

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της Actionline www.actionline.gr

Η ομάδα του Recruitment Solutions θα επικοινωνήσει μόνο με τους επικρατέστερους
υποψηφίους, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-Back-Office-%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1362/F63884D8-8AAF-714C-E5A8-C4D97CBA8C7B