Στέλεχος Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων

Ανώνυμος εμπορική εταιρία πωλήσεων Β2G και παροχής υπηρεσιών τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης στην Αθήνα ζητά να προσλάβει άμεσα προσωπικό για την παρακάτω θέση:

Στέλεχος Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων

Περιγραφή εργασίας

 • Πραγματοποίηση κλήσεων πωλήσεων σε νέους και υπάρχοντες πελάτες
 • Προετοιμασία σχεδίων δράσης και στρατηγικών πωλήσεων
 • Προγραμματισμός δραστηριότητας πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών, πωλήσεων και διαφημιστικού υλικού
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας σε τρέχοντες και δυνητικούς πελάτες
 • Ανάπτυξη προτάσεων πωλήσεων
 • Απαντήση σε ερωτήματα πωλήσεων και ανησυχίες μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού, των συνθηκών της αγοράς και της ανάπτυξης προϊόντων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI (Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονικού)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν με e-mail το βιογραφικό τους στην ελληνική γλώσσα.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD/36625B75-23E9-35DA-8D0A-DFBDE02EE455