Υπάλληλος Γραφείου – Αθήνα – Χαμόγελο του παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο / υποψήφια για να καλύψει τη θέση του

Υπαλλήλου Γραφείου

ΚΩΔ. 413

για πλήρη απασχόληση στο τμήμα διαχείρισης ακινήτων / δωρεών / μεταβίβασης ακινήτων στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Πολεοδομία)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 και Δήλωσης Στοιχείων Εισοδήματος Ε2 του Συλλόγου, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Υπεύθυνες Δηλώσεις Ε9, Πιστοποιητικά Φόρου Κληρονομιάς / Δωρεάς, Τροποποιήσεις Ε9 κληρονομούμενων και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
 • Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων, παρακολούθηση / υπολογισμό μισθωμάτων, επικοινωνία με μισθωτές. Υποβολή TAXIS, φορολογικές υποχρεώσεις
 • Διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων διοικητικής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συμβολαιογραφικό / δικηγορικό γραφείο
 • Άριστες γνώσεις σε δηλώσεις ακινήτων, Ε9, Ε2, ΕΝΦΙΑ, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων κτλ.
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ (Ms Office)
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα, διάθεση για συνεργασία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/4179322/D6175B65-CE74-48E9-F52A-D218942B4739