ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Master of Research, Global Innovation and Sustainability in the Food Industry and Nutrition», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει αναρτηθεί στη ηλεκτρονική δ/νση: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=30309#p30309  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/   έως 05.09.2022 και ώρα 23:59.

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 05.09.2022, 23:59