Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ. Ακαδ. Έτος 2022 -2023.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο:

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –MBA».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές /φοιτήτριες του ακαδ. έτους 2022 – 2023 παρατείνεται κι έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική δ/νση: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=29508

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ έως 17.07.2022 και ώρα 23:59.

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. – ΜΒΑ (Κουρασάνη Ηρώ), Μιχάλων 8, Χίος, Τ.Κ. 82131, τηλ.: +30 2271 0 35122, email:  mba@aegean.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17.07.2022