Μηχανικός Υποστήριξης Πωλήσεων – SYCHEM A.E.

Η SYCHEM A.E. δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από το 2001, στοχεύοντας στον σχεδιασμό και στην κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων έργων επεξεργασίας νερού και εξοικονόμησης ενέργειας, που βασίζονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η συνδυασμένη εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής ολοκλήρωσης με τεχνολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας νερού καθιστά τη SYCHEM πρωτοπόρο εταιρία στους τομείς της δραστηριότητάς της.

Η SYCHEM A.E. αναζητά

Μηχανικό Υποστήριξης Πωλήσεων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Πωλήσεων Έργων Επεξεργασίας Νερού.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό έργων
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και εξοπλισμού
 • Σύνταξη προσφορών έργων και παρακολούθησή τους
 • Επικοινωνία με πελάτες

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ /ΑΤΕΙ Μηχανολόγου, Χημικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού ή υγρών αποβλήτων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
Επιθυμητά προσόντα:
 • Άριστη χρήση AutoCAD
 • Γνώση Γαλλικών, Ισπανικών ή Γερμανικών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προϋπηρεσίας και προσόντων

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD162/AB3449D7-87F7-C3B8-6F5D-9A133DC2C509