Μηχανικός Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης – SYNETAL – Αθήνα, Μάνδρα

Βασικές αρμοδιότητες

  • Δημιουργία αναφορών και παρακολούθηση πλάνων δράσης αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Συλλογή και επεξεργασία μη οικονομικών δεδομένων σε συνεργασία με τα τμήματα των εργοστασίων
  • Συμμόρφωση βάση της νομοθεσίας αναφορικά με το ESG

        Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού
  • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Microsoft Office και Αγγλικών

Απαιτούμενες Δεξιότητες

  • Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
  • Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας
  • Αναλυτική και δομημένη σκέψη στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Πηγή : https://www.kariera.gr/jobs/8566