Σύμβουλος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων – Θεσσαλονίκη – Φοβερά Προστασία Α.Ε.

H Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη αναζητά:

Σύμβουλο Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
 

Οι βασικοί πυλώνες των αρμοδιοτήτων της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Διαρκής ενημέρωση για ενεργά και νέα προγράμματα
  • Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου
  • Διαχείριση ενδιαφέροντος για υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας
  • Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων/φακέλων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, Τοπικών Δράσεων CLLD LEADER, Διακρατικών Έργων Interreg
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση επιχειρηματικών, επενδυτικών και στρατηγικών πλάνων
 • Επικοινωνία και συναντήσεις με εταιρίες-πελάτες

Προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση αντίστοιχου αντικειμένου
 • Απαραίτητη η ενεργή ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows, MS Office (ιδίως Word, Excel), Internet, Gmail, εξοικείωση με προγράμματα CRM, ERP
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα
 • Επιχειρηματική αντίληψη, αναλυτική σκέψη, ικανότητα αυτόνομης εργασίας και συντονισμού των εργασιών
 • Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών

Η εταιρία προσφέρει:

 • σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • αποδοχές βάσει προσόντων
 • συνεχή εκπαίδευση
 • προοπτικές εξέλιξης

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/7B622478-68E0-7520-2B69-5B170BC631C6