Υπεύθυνος Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ζητά να προσλάβει

Υπεύθυνο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αρμοδιότητες θέσης:

  • Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων
  • Επικοινωνία και συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών των καταρτιζομένων
  • Εκπόνηση εκθέσεων και υλοποίησης προγραμμάτων
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών
  • Συμβολή στις ενέργειες προώθησης σε στενή συνεργασία με το τμήμα Marketing

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
  • προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών εφαρμογών και της αγγλικής γλώσσας
  • εμπειρία στην εξ αποστάσεως επικοινωνία (τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82/CA510420-7C9B-77CC-3227-A0F340FC777A