Υπεύθυνος/η Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο / υποψήφια για να καλύψει τη θέση Υπεύθυνος/η Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπου θα έχει ως βασικές ευθύνες την εποπτεία, τον συντονισμό και την καθοδήγηση του τμήματος, την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ωφελούμενων του συλλόγου.

Η θέση απαιτεί άτομα με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του συλλόγου, και με διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η διοίκηση.

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός τμήματος
 • Προγραμματισμός καθημερινής ροής εργασιών τμήματος
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων των κοινωνικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και της παραπομπής των ωφελούμενων στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού περιστατικών
 • Τήρηση των βιβλίων της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών
 • Τεκμηρίωση, καταγραφή και επικαιροποίηση του αρχείου / φακέλων υποθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των υποθέσεων, πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων
 • Επισκέψεις κατ’ οίκον – συναντήσεις με τους ωφελούμενους
 • Δημιουργία συνεργασιών με δίκτυο οργανώσεων και φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών)
 • Σύνταξη εκθέσεων κοινωνικής έρευνας,  ενημερωτικές επιστολές
 • Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους
 • Παρακολούθηση του συνόλου των θεμάτων του τμήματος που αφορούν στους ωφελούμενους

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με συνάφεια θα συνεκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (6-8 έτη)
 • Άριστος χειρισμός της ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εχεμύθεια, οργανωτικές ικανότητες, τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών, με έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανάγκης

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 05/07/2022. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/50566BD5-54A1-19CE-80C0-D1AEAA765A7B