Προσλήψεις 393 ατόμων στην εταιρεία “Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή της μετάβαση, με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες, στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά το προσωπικό της με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, σε όλη την Επικράτεια.

Στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, έχει δημοσιευθεί η εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, η οποία περιλαμβάνει τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.

Ειδικότερα, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται οι 68 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 47 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 278.

Πιο αναλυτικά: 

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις

 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ
 • Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), σαράντα επτά (47) θέσεις

 • Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) , διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) θέσεις

 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Δείτε  το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2021/proslhpseis-100-atomwn-sthn-etaireia-diaxeirisths-toy-ellhnikoy/