Οκτώ (8) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ανακοινώνει τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

ΔΣΠΕΚΤ0110/2022 (ΑΠ.1265/08.06.2022_ΜΕ_ΔΣΠΕΚΤ01) (αιτήσεις έως 23-06-2022)

 • Συντονισμός και οργάνωση τεχνικής ομάδας, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και βάσεων δεδομένων – Lead Data Scientist / Senior Software Engineer
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή θετικών επιστημών και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής ή της Επιστήμης των Δεδομένων ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Διαχείρισης Έργου.
 • Αναλυτής πολιτικών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία (Policy Analyst)
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ, κατά προτίμηση Μηχανικού ή Διοικητικού Οικονομικού, ή Θετικών Επιστημών
 • Αναλυτής πολιτικών με έμφαση στην Οικονομική Γεωγραφία / Περιφερειακή Ανάπτυξη (Policy Analyst)
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ, κατά προτίμηση Μηχανικού ή Διοικητικού Οικονομικού, ή Θετικών Επιστημών.
 • Νομικός, ειδικός σε θέματα προστασίας στατιστικών δεδομένων
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ Νομικής, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με την προστασία στατιστικών δεδομένων, ή/και του στατιστικού ή άλλου απορρήτου
 • Data Scientist – Software Engineer
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ Μηχανικού ΗΥ ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής ή/και της Επιστήμης Δεδομένων

ΔΣΠΕΚΤ0109/2022 (ΑΠ.1267/08.06.2022_ΣΕΟΧ_ΔΣΠΕΚΤ01) (αιτήσεις έως 23-06-2022)

 • Παραγωγή επεξεργασμένων δημόσιων δεδομένων ΕΤΑΚ και έξυπνων αναφορών
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την ποιότητα παροχής υπηρεσιών
 • Data Analyst – Συμμετοχή σε εργασίες που αφορούν την ανάπτυξη, ανάλυση και διάθεση βάσεων δεδομένων και μητρώων
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ Μηχανικού ή Μαθηματικών Επιστημών ή Οικονομικής κατεύθυνσης με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση στους τομείς της Στατιστικής ή της Επιστήμης των Δεδομένων

MNTR06/2022 (ΑΠ.1236/07.06.2022_MNTR) (αιτήσεις έως 22-06-2022)

 • Συμμετοχή σε εργασίες που αφορούν την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στοιχείων και δεδομένων (Analyst of qualitative / quantitative data
  • Αριθμός θέσεων: 1
  • Γνωστικός τομέας: ΠΕ κατά προτίμηση Μαθηματικών ή Θετικών ή Διοικητικών / Οικονομικών Επιστημών

Σύνολο θέσεων: 8

Email επικοινωνίας: registry@ekt.gr

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2021/epta-7-atoma-me-symbash-mis8wshs-ergoy-sto-e8niko-kentro-tekmhri/