ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/UNIVERSAL EDUCATION: Συγγραφείς Εκπαιδευτικού Υλικού

 ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – UNIVERSAL Α.Ε. (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης), με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναζητά:

Συγγραφείς Εκπαιδευτικού Υλικού

(Κωδικός:EY03.2022)

Περιγραφή

H ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – UNIVERSAL Α.Ε. αναζητά Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες – Συγγραφείς Εκπαιδευτικού Υλικού για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υλικών, βασισμένων στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Θεματικοί Άξονες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ενδεικτικά Θεματικά Αντικείμενα

Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Γλώσσες Προγραμματισμού

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ενέργεια

Ενδεικτικά Θεματικά Αντικείμενα:

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Ενεργειακή Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Προγραμματισμός Smart Buildings

Τεχνικά Επαγγέλματα

Ενδεικτικά Θεματικά Αντικείμενα:

Εργαλειομηχανές CNC

Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D

Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Η εκπόνηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει με βάση το πρότυπο των προδιαγραφών που θα δοθεί στους συνεργάτες από την εταιρεία. Τόπος εργασίας θα είναι η έδρα του συνεργάτη.

Προφίλ Υποψηφίου

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή / και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θεματική ενότητα που θα αναλάβει.

Συναφής εργασιακή εμπειρία.

Προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.

Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως)

Άριστη χρήση γραπτού λόγου – γραμματικών και συντακτικών κανόνων.

Αιτήσεις εδώ

Πηγή: https://www.kariera.gr/jobs/7333