Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Νέο Ηράκλειο

Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

για τη MASTER στο Νέο Ηράκλειο

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Αγγλικά (επίπεδο μέτριο)
 • Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο – επικοινωνίες
 • Εμπειρία σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Οργανωτικότητα
 • Διαχείριση παράλληλων εργασιών
 • Ανταπόκριση σε αυστηρά deadlines
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Ευελιξία χειρισμών

Αρμοδιότητες: προετοιμασία υλοποίησης προγραμμάτων:

 • Επικοινωνία και συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών καταρτιζόμενων
 • Ανεύρεση εκπαιδευτών, χρονοπρογραμματισμός μαθημάτων, σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων κατάρτισης
 • Ανεύρεση συμβούλων, χρονοπρογραμματισμός συνεδριών συμβουλευτικής
 • Ανεύρεση επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης
 • Οργανοτεχνική και διοικητική προετοιμασία υλοποίησης των προγραμμάτων

Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων:

 • Παρακολούθηση υλοποίησης, τήρησης αρχείου εγγράφων υλοποίησης, υποβολή παραδοτέων σε φορείς ανάθεσης προγραμμάτων στους προβλεπόμενους χρόνους
 • Συνεχής παρακολούθηση ποιοτικών προδιαγραφών παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου από εκπαιδευτές καθώς και των συμμετοχών των καταρτιζόμενων
 • Υποστήριξη εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στη χρήση, πρόσβαση και ομαλή συμμετοχή σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και τηλεδιασκέψεις/ηλεκτρονικά μαθήματα σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Καταχώριση δεδομένων υλοποίησης σε ειδική λογισμική εφαρμογή διαχείρισης καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, συμβούλων
 • Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας
 • Καταχωρίσεις δεδομένων

Επιπλέον, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοικος βορείων προαστίων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και πενθήμερη.

Πληροφορίες:

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της διαθέσιμης θέσης εργασίας. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD—%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF10/A95FC2FA-8669-993E-D798-1673E9EB528A