Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2022-2023

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στις συνεδριάσεις της αριθμ 475/26.05.2022 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο για το έτος 2022-2023 ως εξής:

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

  • Νεοελληνική Ιστορία: δύο (2) θέσεις
  • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: δύο (2) θέσεις
  • Τουρκολογία: δύο (2) θέσεις
  • Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου: μία (1) θέση
  • Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία: μία (1) θέση

Τομέας Αρχαιολογίας

  • Προϊστορική Αρχαιολογία: τρεις (3) θέσεις
  • Κλασική Αρχαιολογία: μία (1) θέση
  • Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5) θέσεις

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

  • Ιστορία της Τέχνης: δύο (2) θέσεις

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 20 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00΄ – 13.00΄ (τηλέφ. επικοινωνίας 2310 5223, 5225).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron-tou-tmimatos-istorias-kai-arhaiologias-tou-apth-gia-to-akad-etos,1935