Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔIΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδ. Έτος 2022 – 2023

Το Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, επιλέγοντας έως τρία (3) προτεινόμενα θέματα έρευνας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31.08.2022 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις
οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pd

Πληροφορίες:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τηλ.: 2271035432 τις ώρες 09:00 – 15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: medmode_gram@chios.aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://medmode.aegean.gr/

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2022, 23:59