24 προσλήψεις στο δήμο Ρεθύμνης

Την πρόσληψη 24 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ρεθύμνης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 6/06/22

Πηγή: https://workenter.gr/prokirixeis/asep-24-proslipseis-sto-dimo-rethymnis/