Πέντε (5) υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Washington University of Science and Technology (WUST)

Προκήρυξη:

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (WUST) και υπό την Aιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποτροφιών για την πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών σε ενδιαφερόμενους που διαμένουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τρεις (3) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επίπεδο.

Θα δοθούν πέντε (5) συνολικά υποτροφίες.
Δύο (2) για Προπτυχιακές Σπουδές ύψους $56,700 η καθεμία και τρείς (3) για Μεταπτυχιακές Σπουδές ύψους $22,680 η καθεμία στους έξης επιστημονικούς τομείς:

Για Προπτυχιακές Σπουδές:

  • Πληροφορική (Bachelor of Science in Information Technology (BSIT) )
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Business Administration (BBA) )

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές:

  • Κυβερνοασφάλεια (Master of Science in Cybersecurity (MSCS) )
  • Πληροφορική (Master of Science in Information Technology (MSIT) )
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration (MBA) )

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρακαλούμε πριν υποβάλετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ώστε να ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο προγράμμα υποτροφιών.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην αίτηση υποβάλλοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (χωρίς επικύρωση).
2. Μόλις η αίτηση υποβληθεί, ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει μέσω email ένα μοναδικό αριθμό υποψηφίου (reference number) της αίτησής του.
3. Με την ολοκλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση μέσω email για την επιτυχή υποβολή της αίτησής του.

H αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ολόκληρη και δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ή ημιτελούς υποβολής. Μόνο οι αιτήσεις που έχουν ολοκληρώσει όλα τα βήματα και έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της συστατικής επιστολής (όπου είναι απαραίτητο κριτήριο) θα προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
Η αίτηση συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο WUST@KalambakaLibrary.org
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 24:00 (ώρα Ελλάδας)
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Βιβλιοθήκη 2432023041-43

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/pente-5-ypotrofies-proptyxiakwn-kai-metaptyxiakwn-spoydwn-sto-washington-university-science-and-technology-wus,2293