ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2022 – 2023

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα μέσα από όλες τις διαστάσεις της. Ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των θεωρητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο της αρχαιολογίας και των αρχαιογνωστικών επιστημών.

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης : (3) εξάμηνα
  • Μαθήματα σε κύκλους: με 50% Εξ’ αποστάσεως και 50% δια ζώσης διδασκαλία
  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: έως και για το 30% των εισακτέων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:

https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=30246#p30246

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπονιάτη Μάγδα, Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»  

Τηλ.: +30 2241099370

Email: rhodes_pms_eastarch@aegean.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59.