ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης  του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης : (3) εξάμηνα
  • Μαθήματα σε κύκλους: με 50% Εξ’ αποστάσεως και 50% δια ζώσης διδασκαλία
  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: έως και για το 30% των εισακτέων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:

https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=30247#p30247

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπονιάτη Μάγδα, Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»

Τηλ.: +30 2241099375 Email: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59