Θέσεις απασχόλησης στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) είναι ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΙΤΕ). Το ΙΜΒΒ έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη), με το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας στα Ιωάννινα (Ήπειρος). Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις:

 • Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας – στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο έργο με τίτλο: «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [NANO-MYTHiC]» με Κωδικό ΟΠΣ 5069874 [Ref # EKD-0391] (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ
 •  Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια – στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination – lnCFD» με Αριθμό πρότασης 1287, της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) [Ref # ELD-0389] (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ
 • Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ή Μεταδιδακτορικός/η Ερευνητής/τρια – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων»’ η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου – Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη βάση της Ιατρικής Ακριβείας) του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΚ [Ref # ESP-0390](Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ
 • Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας (1 θέση) και Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (1 θέση) – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» με κωδικό ΟΠΣ 5074531 [Ref # EKD-0387 & EKD-0388] (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ
 • Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια (Υποψήφιος/α διδάκτορας) – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00597 και κωδικό ΟΠΣ 5070001 [Ref # ESP-0386] (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ
 • Πλήρωση μιας (1) θέσης Mεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας, στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ – Αριθμός Αίτησης: 1426 [Ref # ELD-0385](Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουνίου 2022)
  Αναλυτικά εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέση θα βρείτε εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2019/tesseris-4-8eseis-ektaktoy-proswpikoy-sto-idryma-texnologias-kai/