Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Ηράκλειο Κρήτης

H Progress Finance Α.Ε. με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητά να προσλάβει άμεσα:

Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους τομείς: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής ή σχετικού με Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Eμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης και συνεργασίας
 • Συνέπεια – υπευθυνότητα – ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Προσφέρουμε:

 • σύμβαση αορίστου
 • άριστο περιβάλλον εργασίας
 • συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση
 • σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Επισημάνσεις:

 • Απαραίτητη η ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας (τύπου ταυτότητας)
 • Όσα αναφέρονται στο βιογραφικό θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα επίσημα έγγραφα.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε στη βάση δεδομένων μας ενημερωμένο και πρόσφατο βιογραφικό σας, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαλογή μας.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C—%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD—%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/EADEE1F8-CFFA-7BBB-B2B0-EB28F62452AC