Ανακοίνωση Διημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

3-4 Ιουνίου 2022 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Σας προσκαλούμε στη Διημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων που θα πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου Zoom: https://aegean-gr.zoom.us/j/93912473112