Υποτροφίες από το ΜΙΕΤ ως διαχειριστής του κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ»,προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 τέσσερις (4) υποτροφίες:

  • δύο (2) υποτροφίες για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, και
  • δύο (2) υποτροφίες για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, με τις εξής προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ, κατασκευαστή μασκών και περουκών, υπεύθυνου μουσικής τεχνολογίας (Sound Design), οδηγού σκηνής (Stage Manager) και υπεύθυνου καλλιτεχνικής παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν, καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση. Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν απονεμηθεί στο παρελθόν.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό,  με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ για σπουδές στο εσωτερικό και στο ποσό των 1.200 ευρώ για σπουδές στο εξωτερικό.
Εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2.  Πτυχίο της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση, ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού τους σημειώματος εφ’ όσον έχουν εισοδήματα, ή της οικογενείας τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές αυτές.

5. Συστατικές επιστολές δύο καθηγητών ή εκπαιδευτών.
Οι συστατικές αυτές επιστολές είναι ενισχυτικό στοιχείο, όχι όμως απαραίτητο για την επιλογή του υποτρόφου.

6. Κάθε άλλο στοιχείο που η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι θα διευκολύνει την αντικειμενικότερη αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 30/05/2022 έως και 18/06/2022.

Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335.   Η  αίτηση για την συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/ypotrofies-apo-miet-ws-diaxeirisths-toy-klhrodothmatos-ale3h-min/