Πρόσκληση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ για θέσεις μίσθωσης έργου

ΕΡΓΟ “Υποστήριξη της ΚτΠ Α.Ε. Στον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Έργων και Δράσεων Για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας”

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/06/22, 17:00