Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 30/05/2022

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) – Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόσκληση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ για θέσεις μίσθωσης έργου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Θέση εργασίας Junior εμπειρογνώμονα με τίτλο «Stakeholder Engagement, Coordination and Progress-Tracking (SECOPT)» στις Βρυξέλλες σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις κλιματικές υπηρεσίες (Πρόγραμμα CLIMSA)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Παιδαγωγός – Αποστολή ΑΜΚΕ – Μοσχάτο Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Υπάλληλος Tμήματος Operation Διεθνών Μεταφορών – ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΙΚΕ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Operations Manager – Privée Group of Companies

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Υποτροφίες από το ΜΙΕΤ ως διαχειριστής του κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.