Θέση εργασίας Junior εμπειρογνώμονα με τίτλο «Stakeholder Engagement, Coordination and Progress-Tracking (SECOPT)» στις Βρυξέλλες σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις κλιματικές υπηρεσίες (Πρόγραμμα CLIMSA)

Το τμήμα Climate Change & Environment της Βελγικής Εταιρείας Συμβούλων Agriconsulting Europe SA (AESA), μιας διεθνούς εταιρείας που ειδικεύεται σε αναπτυξιακά προγράμματα σε τρίτες χώρες αναζητά απόφοιτο/απόφοιτη περιβαλλοντικών σπουδών να εργαστεί στις Βρυξέλλες ως Junior Assistant σε ένα τρέχον έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με έδρα τις Βρυξέλλες, του οποίου ο τίτλος είναι“CLIMSA -Technical Assistance to ACP Secretariat for the Intra-ACP Climate Services and Related Application Programme”. Ειδικότερα, αναζητά έναν/μία απόφοιτο/η με σχετικές σπουδές που να γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά και που να διαθέτει μια μικρή προϋπηρεσία σε σχετικά θέματα, προκειμένου να αναλάβει την θέση του Juniorεμπειρογνώμοναμε τίτλο «Stakeholder Engagement, Coordination and Progress-Tracking (SECOPT)».

Ο/Η υποψήφιος/α θα κληθεί να εργαστεί για 1 χρόνο, από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023 και η προβλεπόμενη αμοιβή είναι γύρω στα 2.400 ευρώ καθαρά μετά φόρων.

Η βάση της εργασίας θα είναι στις Βρυξέλες, είτε από το σπίτι του εργαζόμενου, είτε στα γραφεία της εταιρείας μας. Ωστόσο, απαιτείται η συχνή παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS) στις Βρυξέλλες.

Αρμοδιότητες:

Ο/η εμπειρογνώμονας:

  • θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων για την Παρακολούθηση & Αξιολόγηση των προγραμματικών δραστηριοτήτων του Έργου,
  • για την παρακολούθηση της προόδου και τον συντονισμό της παρουσίας των εμπλεκόμενων φορέων στις συναντήσεις
  • θα δημιουργήσει τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις
  • θα παρακολουθεί τα σημεία δράσης που αποφασίστηκαν κατά τις συναντήσεις
  • θα βοηθήσει τον Team Leader της ομάδας έργου στην προετοιμασία της εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου
  • θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες του έργου σε τακτική βάση και θα αναπτύξει το Πληροφοριακό Συστήμα Διαχείρισης του Έργου.
  • θα βοηθήσει επίσης τον Εμπειρογνώμονα υπεύθυνο για την επικοινωνία στην επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών, στην αναζήτηση καινοτόμων συνεργασιών και ευκαιριών για προβολή.

«Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους (Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά & Συνοδευτική Επιστολή στα Αγγλικά) στο email Y.KARDOULIS@aesagroup.eu υποψη Κ. Καρδούλη μέχρι την Σάββατο 4 Ιουνίου 2022.»

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4/06/2022