ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το κοινό ΠΜΣ (joint Master) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» («Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle» – «Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC»).  

Γενικές πληροφορίες:

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:  

  • Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας (Image Synthesis & Analysis) 
  • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) 
  • Γεωπληροφορική (Geoinformatics) 

Αναλυτικά, οι θεματικές του ΠΜΣ είναι η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, η επιστήμη των δεδομένων, η μηχανική μάθηση, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής, καθώς και η εξόρυξη, επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) και γεωχωρικών δεδομένων. 

Σε ποιον απευθύνεται;

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητς. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2900 € ανά φοιτητή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις ακόλουθες περιόδους:

  • Έως 30/6/2022 (1η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής)
  • Έως 15/9/2022 (2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κενές θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες:

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (2105385312), καθώς και με το msc-aivc@uniwa.gr.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-aivc.uniwa.gr/

Αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2021/dpms-texnhth-nohmosynh-kai-optikh-ypologistikh-apo-to-panepisthm/