Παιδαγωγός – Κως – ξενοδοχείο Astir Odysseus Kos Resort & Spa

Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Kos Resort & Spa επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για τη σεζόν 2022.

Παιδαγωγός

Η εταιρία προσφέρει:

  • ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
  • ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • συνεχή εκπαίδευση και επιμορφωτικά σεμινάρια
  • προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
  • διαμονή και διατροφή

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82—%CE%9A%CF%89%CF%8252/C9E5650D-29B9-F36C-B491-648F9FA93B2C