Η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε ζητεί Τεχνικούς Πεδίου – Field Technicians

Η  ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. Ελληνική Βιομηχανική και Εμπορική Πολυεθνική Εταιρεία  στην Αττική με εργοστάσιο και μηχανολογικές εγκαταστάσεις επιθυμεί να προσλάβει  

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ  ΠΕΔΙΟΥ-FIELD TECHNICIANS

 ( Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί, Μηχανολόγοι κ.ά.) και άλλες αντίστοιχες ειδικότητες) 

 για την τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας στο πεδίο  

Απαραίτητα Προσόντα : 

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη 
 • Εμπειρία σε αυτοματισμούς επιθυμητή 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
 • Πνεύμα συνεργασίας 
 • Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου ή /και μηχανής

 Αρμοδιότητες 

 • Εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευών αυτόματων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας
 • Αναφορές ημερήσιων εργασιών 

 Παροχές

 • Ικανοποιητική αμοιβή ( αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας) 
 • Εταιρικό αυτοκίνητο ή μηχανή 
 • Κινητό τηλέφωνο 
 • Bonus παραγωγικότητας 
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

 Παρακαλώ πολύ όπως προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας εδώ

Πηγή: https://www.xe.gr/jobs/results/783649516?category=139088&master_type=mhxanikoi_melethtes&utm_source=University&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Jobs_Demand_University_Ads&utm_content=Aigaiou%20field%20technicians_26.05.2022